Stále se můžete přihlásit na následující kurzy/semináře:

Ve Šternberku:

Cena za všechny 4 lekce je 1000 Kč. Pojišťovny proplácí kurz až do výše 500 Kč po předložení mého dokladu.


V olomouckém RC Heřmánek:


Propojme se se svými dětmi ze srdce do srdce. Dotýkejme se jich s něhou a pokorou svýma rukama, očima i svým srdcem. Věnujme pečlivou pozornost každému z podnětů, prostřednictvím nichž s námi naše děti komunikují. Jemným dotykem a klidným slovem vyjadřujme lásku a respekt při vzájemném rozvíjení posvátného vztahu rodiče a dítěte.