Masáže batolat

"...děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé." Fernández de Lizardi

Pár slov o masážích batolat

Učím masážní program Mini-MISP, který je velmi dobře zavedený a uznávaný mezinárodní program, odvozený od programu MISP -Massage in Schools Programme (https://massageinschools.com/).

Jedná se o masáž mezi dětmi, nebo rodiči a dětmi ve věku 2-3 let, který obsahuje 3 masážní tahy pro 2leté děti a 6 masážních tahů pro 3leté děti.

Dotek je i pro batolátka velmi důležitý, i když se mnohdy může zdát, že je obtížné jim ho v jejich objevovacím a velmi pohyblivém období předat. Existuje ale masáž, která je bude bavit a můžete ji šikovně začlenit do každodenních činností.

 • Kurz se skládá ze 4 lekcí, trvajících cca 60 minut.
 • Součástí programu jsou také písničky a říkanky.
 • Masáž není nikdy vnucována a ten, kdo masíruje se ptá na svolení před poskytováním masáže a po masáži poděkuje.
 • Masáže se provádí přes oblečení a rodič masíruje vždy jen své dítě, nebo děti masírují rodiče či sebe navzájem.

Přínos pro vaše dítě

 • Cítí se milované, respektované.
 • Více vnímá své tělo a určení hranic.
 • Má příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“.
 • Má pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí.
 • Relaxace, snížení hladiny stresu.
 • Respekt vůči sobě i ostatním, redukce agresivity.
 • Povzbuzení a rozvoj představivosti.
 • Zlepšení sourozeneckých vztahů

Přínos pro rodiče

 • Pozitivní činnost, která vám pomůže uklidnit vaše dítě.
 • Rodiče přijímají dotek od svých dětí.
 • Smysluplná činnost, kterou můžete s dětmi sdílet.
 • Děti v noci lépe spí.
 • Zlepšení vztahů mezi sourozenci.
 • Neverbální projev lásky v rodině, díky které se rodina blíže propojí.
 • Redukce zdravotních problémů.

Massage in School programme

Tento program založila paní Sylvie Hétu z Kanady a paní Miou Elmsäter ze Švédska. Obě ženy terapeutky si uvědomily, že je stále méně času na dotekové hry mezi dětmi. Všimly si, že pracovně často přetížení rodiče se dětem stále méně věnují a že v rodinách mizí prostor pro bezpečný a pečující dotek. A že děti žíjí stále více spíše ve virtuálním světě počítačů, mobilů, sociálních sítí, než v prosté přítomnosti.

Proto připravily program založený na tom, co dětem nejvíc schází - dotek, a tak vznikl MISP, program masáží, kdy se masírují děti mezi sebou navzájem přes oblečení pomocí jednoduchých masážních tahů na zádech, ramenou, rukách a hlavě.

Celý program masáží se zahajuje otázkou: „Můžu Ti dát masáž?“ a tázané dítě se rozhodne a odpoví: „ano“ či „ne“. Děti se tak učí respektu, když žádají o svolení, zda se mohou dotýkat a a také se učí nebát se vyjádřit svou potřebu. Po skončení masáží si pak navzájem poděkují a role si vymění.

Při studiích se ukázalo, že vzájemný dotek vede k lepší atmosféře ve třídách, stmeluje děti dohromady a snižuje výrazně šikanu. Dětem, které si dávají tento pečující dotek, se pak hůře agresivně napadá druhého, když ho před chvílí „hladili“ po zádech.

Děti se tak v bezpečném školním prostředí pod zážitkem pečujícího doteku, který často doma v potřebné míře nemají, uvolní a sníží se jejich stresovanost.

Další informace najdete na stránkách České asociace Misa - Asociace Misa ČR.

Naše děti nejvíce potřebují své rodiče. To, co skutečně ovlivní jejich budoucnost, je náš rozumně investovaný čas.